STYRELSEN 

Sigtuna Stads Företagare är en sammanslutning av företagare som vill verka för att göra Sigtuna Stad med landsbygd välkänt och uppskattat som ett levande centrum för handel och turism.

Är du företagare och vill bli medlem, hör av dig till någon i styrelsen!


Vill du engagera dig i styrelsen eller en arbetsgrupp, om du har idéer om aktiviteter
ellerevenemang, tveka inte att ta kontakt med oss. i styrelsen


Styrelsen består idag av:

Ludvig  Harryzon
(ordförande)             Sigtuna Sport Uteliv (ludvig@sigtunasport.se)
Gert Rönnlund (vice ordförande)       Sigtuna Optik (gert_ronnlund@hotmail.com)
Maria Collin                                         Agusta Janssons  (mariacollin1960@gmail.com)
Agnes Arnborg                                    Sigtunastiftelsen (agnes.arnborg@sigtunastiftelsen.se)   
Tove Schollin                                      CriCri (info@cricri.se)
Ewa Wikland                                        Hotell Kristina (ewa@hotellkristina.se)
Carina Nordlander                             Betongfabrikens Träningscenter     (carina@betongfabrikenwenngarn.se)


Allt arbete i föreningen sker helt ideellt, för samarbetet & gemenskapen i Sigtuna Stad med landsbygd.