STYRELSEN 

Sigtuna Stads Företagare är en sammanslutning av företagare som vill verka för att göra Sigtuna Stad med landsbygd välkänt och uppskattat som ett levande centrum för handel och turism.

Är du företagare och vill bli medlem, hör av dig till någon i styrelsen!


Vill du engagera dig i styrelsen eller en arbetsgrupp, om du har idéer om aktiviteter
ellerevenemang, tveka inte att ta kontakt med oss. i styrelsen


Styrelsen består idag av:

Caroline Folkesson Levin (ordförande)    
1909 Sigtuna Stadshotell  
Andreas Olsen (vice ordförande)                Olsens delikatesser
Maria Collin (kassör)                                        Agusta Janssons 
Torsten Cedervi (sekreterare)                      Cedecor
Ansi Jönnson (sekrererare)                           Bahrmans Bod
Tina Raux                                                             Rost&Russin
Ludvig  Harrysson                                             Sigtuna Sporte Uteliv
Tina Carlén                                                          Tinacarlen.seAllt arbete i föreningen sker helt ideellt, för samarbetet & gemenskapen i Sigtuna Stad med landsbygd.